charneco قطعات ماشین اقتصادی خودروهای داخلی

charneco: قطعات ماشین اقتصادی خودروهای داخلی خودروسازان داخلی صنعت خودرو صنعت قطعه اقتصاد

گت بلاگز اخبار حوادث پستچی ناراضی با ۴۰۰ کیلو نامه توزیع نشده بازداشت شد

پلیس ایتالیا یک مرد پستچی را که حدود نیم تن نامه‌ توزیع نشده در خانه‌اش تلنبار کرده بود، بازداشت کرد. 

پستچی ناراضی با ۴۰۰ کیلو نامه توزیع نشده بازداشت شد

پستچی ناراضی با ۴۰۰ کیلو نامه توزیع نشده بازداشت شد

عبارات مهم : پستچی

پلیس ایتالیا یک مرد پستچی را که حدود نیم تن نامه توزیع نشده در منزل اش تلنبار کرده بود، بازداشت کرد.

به گزارش ایسنا، این مرد ۳۳ ساله به پلیس گفته بود که در مدت سه سال و در اعتراض به حقوق اندکش هیچ نامه ای را به صاحبانش تحویل نداده هست. وی سال گذشته از اداره پست بیرون آمد.

نامه های تلنبار شده است بعد از اینکه پلیس منزل این فرد در شمال شهر “تورین” را تفتیش کرد کشف شدند.

پستچی ناراضی با ۴۰۰ کیلو نامه توزیع نشده بازداشت شد

پلیس در حین گشت زنی های روزانه بعد از اینکه در خودروی فرد مظنون یک چاقوی تاشوی ۲۰ سانتی متری و حدود ۷۰ نامه را مشاهده کرد به وی مظنون شد و سپس اقدام به جست و هوا منزل این پستچی کرد تا اینکه ۴۰ بسته نامه توزیع نشده مشمول بر نامه های بانک، صورتحساب های مالی و سایر نامه های شخصی را پیدا کرد. وزن این نامه ها حدود ۴۰۰ کیلوگرم بود.

این مرد بعد از بازداشت به پلیس گفت از آنجاکه حقوق کافی دریافت نمی کرد کارش را ترک کرده هست. این پستچی با اتهام های دزدی، کوتاهی در انجام وظیفه و نگهداشتن سلاح روبرو است.

پلیس ایتالیا یک مرد پستچی را که حدود نیم تن نامه‌ توزیع نشده در خانه‌اش تلنبار کرده بود، بازداشت کرد. 

به گزارش یورونیوز، در امسال میلادی این دومین بار است که پلیس ایتالیا با انبوهی از نامه های توزیع نشده در منزل دو پستچی روبرو شده است هست. در آخرهای ژانویه امسال پلیس این کشور یک پستچی را بعد از آنکه صدها کیلوگرم نامه و بسته پستی در گاراژ منزلش یافت، به اتهام خیانت در امانت دستگیر کرد.

این پستچی بی حوصله در وقت انجام وظیفه تنها یکبار زنگ منزل ها را می زد و در صورتی که صاحبخانه در را باز نمی کرد وی با ترک محل، محموله پستی او را به منزل خود می برد و به گاراژ خود می انداخت.

واژه های کلیدی: پستچی | بازداشت | از اینکه در | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog