charneco قطعات ماشین اقتصادی خودروهای داخلی

charneco: قطعات ماشین اقتصادی خودروهای داخلی خودروسازان داخلی صنعت خودرو صنعت قطعه اقتصاد

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی یازده مصوبه مهم مجلس در بودجه ۹۷

نمایندگان مجلس از یازدهم بهمن ماه امسال با تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۹۷، وارد بررسی شرح دخل و خرج دولت در سال آینده شدند و علاوه بر مصوبات معمول و بعضی احکامی

یازده مصوبه مهم مجلس در بودجه ۹۷

یازده مصوبه مهم مجلس در بودجه ۹۷

عبارات مهم : قانون

نمایندگان مجلس از یازدهم بهمن ماه امسال با تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۹۷، وارد بررسی شرح دخل و خرج دولت در سال آینده شدند و علاوه بر مصوبات معمول و بعضی احکامی که در هر سال تکرار می شوند، چند مصوبه مهم داشتند.

به گزارش ایسنا، مجلس در ۱۳ روز و عمدتا در هر روز دو شیفت کاری شرح لایحه بودجه سال ۹۷ در بخش درآمدی و هزینه ای را مورد بررسی قرار داد و علاوه بر تعیین قیمت ۵۵ دلاری جهت نفت و دلار ۳۵۰۰ تومانی ، ۱۱ حکم بودجه ای مهم را به این شرح تصویب کردند:

۱-تعیین درآمد ۹۸ هزار میلیارد تومانی از هدفمندی یارانه ها

یازده مصوبه مهم مجلس در بودجه ۹۷

نمایندگان مجلس در مصوبه ای مقرر کردند درآمد ۹۸ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه ها تا ۱۱ هزار میلیارد تومان قابل زیاد کردن باشد که بر اساس آن در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و با نشانه تحقق عدالت، کم کردن فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند، در اجرای ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه بعد از تخصیص شرکت برنامه و بودجه کشور، هزینه می شود.

۲-استرداد اراضی واگذار شده است در صورت استفاده خارج از کاربری تعیین شده

نمایندگان مجلس از یازدهم بهمن ماه امسال با تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۹۷، وارد بررسی شرح دخل و خرج دولت در سال آینده شدند و علاوه بر مصوبات معمول و بعضی احکامی

طبق مصوبه مجلس وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلفند جهت آن دسته از اراضی واقع در محدوده شهرها و اراضی منابع طبیعی خارج از شهرها که از سال ۱۳۶۰ به بعد به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی واگذار و در جهت اهداف و کاربری های تعیین شده است مورد استفاده قرار نگرفته اند، کارها زیر را به عمل آورند.

الف. اراضی که در مواردی غیر از اهداف و کاربری تعیین شده است مورد استفاده قرار گرفته اند و فاقد مستحدثات می باشد، به طور کامل مسترد می شود.

ب. آن بخش از اراضی واگذار شده است که در جهت اهداف و کاربری تعیین شده است مورد استفاده قرار نگرفته به دولت مسترد می شود.

یازده مصوبه مهم مجلس در بودجه ۹۷

پیش از این مجلس مصوب کرده بود که زمین ها و اراضی دولتی واگذار شده است به افراد که عوض کردن کاربری داده شده، به شرط پرداخت قیمت روز در مالکیت افراد باقی می ماند که این مصوبه اعتراضات زیادی را در پی داشت و موجب تجدیدنظر مجلس در این باره شد.

۳-تعیین وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی

نمایندگان مجلس از یازدهم بهمن ماه امسال با تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۹۷، وارد بررسی شرح دخل و خرج دولت در سال آینده شدند و علاوه بر مصوبات معمول و بعضی احکامی

طبق مصوبه مجلس به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران موظف است کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار بعد انداز، جاری و سپرده قرض الحسنه بانک ها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه همکاری کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جهت هر یک از زوج ها در سال ۱۳۹۷ یکصد و پنجاه میلیون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت پنج ساله می باشد.

۴- ممنوعیت پرداخت سود به حساب های بانکی دستگاه های اجرایی

یازده مصوبه مهم مجلس در بودجه ۹۷

براساس مصوبه مجلس سود دریافتی ناشی از سپرده های دارای مجوز دستگاه های مشمول (سه قوه) به استثنای بانک ها، بیمه ها و صندوق ها به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه، وجوه درآمد اختصاصی واریز می شود.

همچنین دستگاه های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی مشمول بر حسابهای جاری پشتیبان سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت مفتوح در بانکهای دولتی و غیردولتی نیستند.

طبق این مصوبه، در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیردولتی مجاز به پرداخت سود به دستگاه های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات جهت دریافت سود هستند نمی باشند.

براین اساس بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، صندوق ها، دانشگاهها و هر یک از دستگاه اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

۵-تعیین سقف جهت پاداش آخر خدمت کارکنان دولت

نمایندگان در این مصوبه مقرر کردند: پاداش آخر خدمت عنوان قانون «پرداخت پاداش آخر خدمت و بخشی از هزینه های مهم کارکنان دولت مصوب ۲۶/ ۲/ ۱۳۷۵» و اصلاحات آن و پاداش های مشابه به مقامات، رؤسا و مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرائی عنوان ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران و عنوان ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و شرکت انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای عنوان ماده(۷۶) قانون خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف ۳۰ سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد، خواهد بود.

به موجب این مصوبه، هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.

۶-ممنوعیت زیاد کردن حقوق مقامات

براساس این مصوبه دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروههای متفاوت حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرایی عنوان ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیئت علمی و قضات را به صورت پلکانی نزولی به گونه ای زیاد کردن دهند که طبقات پایین تر زیاد کردن بیشتری داشته باشند. حداکثر میزان زیاد کردن ۲۰ درصد خواهد بود.

همچنین مقامات عنوان ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول بر روسای قوا، معاونان مدیر جمهور، اعضای شورای نگهبان، وزرا و معاونین وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و و روسای دستگاه های اجرایی عنوان ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها در سال ۹۷ مشمول زیاد کردن حقوق نمی شوند.

۷-افزایش قیمت سیگار

بر اساس این مصوبه، از ابتدای سال ۱۳۹۷ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی ۷۵ ریال، تولید یکسان ۱۵۰ ریال، تولید داخل با نشان بین المللی ۲۵۰ ریال و وارداتی ۶۰۰ ریال به عنوان عوارض اضافه می شود.

۸-عوارض خروج از کشور سفرهای زیارتی ثابت ماند/معافیت عوارض زائرین اربعین

نمایندگان مجلس در مصوبه ای زائرین اربعین را از پرداخت عوارض خروج معاف کردند و مقرر کردند قیمت عوارض خروج جهت سفرهای زیارتی عوض کردن نکرده بماند. براین اساس، در سال ۹۷ عوارض خروج از کشور جهت زائرین عتبات براساس قانون بودجه سال ۹۶ (۳۷۵۰۰ تومان هوایی و ۱۲۵۰۰ تومان زمینی) اخذ می شود.

به موجب مصوبه مجلس، زائرین اربعین که از تاریخ ۳ مهر ۹۷ تا ۲۲ آبان ۹۷ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج معاف هستند.

۹- قیمت خرید سربازی در سال آینده ثابت ماند

با تصویب مجلس به دولت اجازه داده شد، کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از ۸ سال غیبت دارند را با پرداخت جریمه معاف کند.

براساس مصوبه مجلس، مشمولان غائب زیر دیپلم ۱۰۰ میلیون ریال، مشمولان غائب دیپلم ۱۵۰ میلیون ریال، مشمولان غائب فوق دیپلم ۲۰۰ میلیون ریال، مشمولان غائب لیسانس ۲۵۰ میلیون ریال، مشمولان غائب فوق لیسانس ۳۰۰ میلیون ریال، مشمولان غائب دکترای عمومی علوم پزشکی ۳۵۰ میلیون ریال، مشمولان غائب دکترای تخصصی غیر علوم پزشکی ۴۰۰ میلیون ریال و مشمولان غائب دکترای تخصصی رشته های علوم پزشکی و بالاتر ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد.

براساس این مصوبه، به ازای هر سال غیبت مازاد بر ۸ سال، ۱۰ درصد مبالغ جریمه پایه، اضافه و مدت غیبت بیش از ۶ ماه، یکسال محسوب می شود.

براساس مصوبه دیگر مجلس جهت مشمولان متاهل ۵ درصد و جهت مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند ۵ درصد از مجموع مبلغ هزینه کسر می شود.

همچنین تخفیف ۷۰ درصدی خرید سربازی جهت فرزندان افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی آینده نگری شد.

۱۰- معافیت مالیاتی حقوق های کمتر از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان/مالیات پلکانی جهت حقوق های بالاتر

نمایندگان مجلس در مصوبه ای مقرر کردند: سقف معافیت مالیاتی در سال ۱۳۹۷ هر سال مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون ( ۲۷۶.۰۰۰.۰۰۰)ریال تعیین می شود. قیمت مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه و غیره به استثنای تبصره یک و دوی قانون مالیات های مستقیم مربوط به امور پژوهشی و دانشگاهی مازاد بر مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات هر سال ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات هر سال پانزده درصد(۱۵%) و نسبت به مازاد چهاربرابر، تا شش برابر بیست و پنج درصد(۲۵%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد(۳۵%) تعیین می شود. میزان معافیت مالیاتی اشخاص عنوان مواد(۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم هر سال مبلغ دویست و شانزده میلیون (۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰)ریال تعیین می شود.

۱۱- از بین بردن ممنوعیت واردات محصولات تراریخته

در جریان بررسی بودجه همچنین با نظر کمیسیون تلفیق و تایید مجلس بند الحاقی ۴ تبصره ۱۱ لایحه بودجه که در آن مقرر شده است بود «واردات هرگونه محصول تراریخته بدون مجوز وزارتخانه های بهداشت، جهاد کشاورزی، شرکت حفاظت محیط زیست و شرکت پدافند غیرعامل ممنوع است»، از متن لایحه بودجه «حذف» شد.

واژه های کلیدی: قانون | میلیون | دستگاه | ده میلیون | بودجه کشور | مصوبه مجلس | لایحه بودجه | پرداخت یارانه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog